TauroLock otopina

TauroLock ™ otopina za profilaksu infekcija i okluzija u kateterima i portovima za centralno venski pristup. Kombinacija citrata (4%) sa (cyclo)-taurolidinom i heparinom/ urokinazom ima odličan antikoagulantni i antimikrobni učinak čak i protiv otpornih mikroorganizama kao što su MRSA i VRE.
Sve zaštitne otopine sadrže 4% citrata kao antikaogulanta. Koncentracija citrata od 4% je u skladu sa preporukom FDA, od travnja 2000 god., sigurna i učinkovita (ref. FDA Pismo upozorenja, travanj 2000 god.). TauroLock™ ubija bakterije i gljivice u nekoliko sati, mnogo kraćem vremenu nego je vremenski okvir između dva tretmana.

Više o TauroLock otopini možete naći na:

Ako se koristi kao profilaksa, TauroLock™ zaobilazi stvaranje biofilma na stjenci lumena katetera. TauroLock™ inaktivira bakterije i gljivice u biofilmu, npr. : P. aerugionosa, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, C. albicans. TauroLock™ ne sadrži antibiotike, biokompatibilan je i nije toksičan. Nema nuspojava. Antimikrobijski sastojak (cyclo)-taurolidine je aktivni sastojak za prevenciju infekcije krvotoka uzrokovanih kateterom.

(Cyclo)-taurolidine djeluje putem transferiranja blokova methylol C-1 u nukleofilne centre mikrobnih strukturnih molekula. Kao posljedica stanice bakterija i gljivica su uništene. (Cyclo)-taurolidine također djeluje protiv otpornih bakterija kao što su MRSA, VRE i Mycrobacterium chelonae. (Cyclo)-taurolidine u kombinaciji sa citratom i heparinom, urokinasom omogućava otvorenost centralno venskog katetera. Aktivni antimikrobni sastojak sistemski je ne toksičan i brzo se razgrađuje u taurin fiziološku aminokiselinu ako se omaškom nađe u krvotoku. Profilaktička upotreba TauroLocka time rješava probleme infekcija katetera i portova sigurno i učinkovito.

Pogledajte neke od naših proizvoda

____________________

NAŠI PARTNERI
________________

Na tržištu RH zastupamo, uvozimo i prodajemo medicinske proizvode tvrtki:

C. R. BARD - SAD

Biopsija, CV kateteri i port sistemi , kateteri za dijalizu, EP, gastroenterologija, urologija i medicina.

 TauroPharm GmbH - Njemačka

Otopina za profilaksu infekcija i okluzija u kateterima za centralno venski pristup.

 Hobbs Medical Inc., SAD

Hobbs Medical se specijalizirala za dizajn i proizvodnju dijagnostičkog i terapeutskog pribora za gastrološku i pulmološku endoskopiju.

 

 ConMed Corp. - SAD

                Distributer za RH je Doctum d.o.o.       

CET(gastroenterologija i pulmologija) - program se i dalje prodaje putem tvrtke VelMed d.o.o.

Sjedište tvrtke Doctum d.o.o.: Eugena Kumičića 2, 51410 Opatija, Hrvatska

Poslovni ured i skladište: Put Bana 9, 21 204 Dugopolje, Hrvatska

 

 

 

 

Ukratko medicinski proizvodi su: kateteri, stentovi, drenaže, igle, instrumenti i uređaji, te endoskopski pribor i instrumenti. Proizvođači posjeduju ISO certifikate i proizvode medicinske proizvode visoke kvalitete. Medicinski proizvodi imaju CE certifikate, te iste imamo na skladištu i isporučujemo ih odmah po primitku narudžbe.

Sve svoje obveze izvršavamo na vrijeme i prema dogovoru!

Uspjeh u poslovanju temeljimo na kvaliteti proizvoda i politici zadovoljnog korisnik.

Prodaja medicinskih proizvoda

VelMed d.o.o. je tvrtka koja obavlja poslove

 

Ponuda naših proizvoda

Kateteri, stentovi, drenaže, mrežice, igle

 

Kontaktirajte nas

01 24 31 006 velmed@zg.t-com.hr

 

VelMed d.o.o.

Obavljamo poslove zastupanja, posredovanja, uvoza i veleprodaje medicinskih proizvoda na području RH.

Od 2012.godine tvrtka VelMed d.o.o. posjeduje ISO 9001 certifikat za politiku kvalitete poslovanja, čime je potvrdila visoke standarde rada i poslovnosti.

Kontakt podaci

 

Ogrizovićeva br. 40/C
10000 Zagreb
velmed@zg.t-com.hr
Tel: +385 1 24 31 006
Tel: +385 1 23 43 417
Fax: +385 1 38 20 636